Czym jest leasing

Otóż najprościej mówiąc, leasing jest czymś w rodzaju dzierżawy lub najmu samochodu. Biorąc samochód w leasing nie stajemy się jego właścicielem, lecz tylko użytkownikiem. Tak naprawdę, właścicielem auta jest wciąż firma, która udziela nam leasingu. To ona rejestruje pojazd, ubezpiecza go i tym samym posiada do niego wszelkie prawa.

Dla kogo korzystny jest leasing

Leasing znany jest na całym świecie, o czym wie prawie każdy właściciel firmy lub jego księgowa?. Pozwala on na osiągnięcie wysokich korzyści po przez wydatki związane z eksploatacją samochodu, które następnie możemy wrzucać w koszty podatkowe.

Istnieją dwa rodzaje leasingu. Jako pierwszy leasing operacyjny, w którym to samochód amortyzuje leasingodawca, a raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy. Drugi rodzaj leasingu to leasing finansowy, gdzie samochód amortyzuje leasingobiorca, a raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy jedynie w ich części „odsetkowej” (przekraczającej spłatę kapitału).

Teraz już wiemy, że leasing jest korzystny, ale głównie dla przedsiębiorstw. W przypadku osób indywidualnych te korzyści są raczej znikome, przez co polecamy im zwykłą procedurę kredytową.

leasing

Umowa leasingowa

Zawierając umowę z firmą leasingową, godzimy się kolejno na następujące warunki:

  • opłatę wstępną, która to waha się w granicach około 10 – 20 % wartości leasingowej przedmiotu (samochodu) – ustala firma leasingowa
  • prowizje lub inaczej koszty manipulacyjne mające na celu pokrycie kosztów transakcji. To od ich zapłaty zależy jak szybko odbierzemy przedmiot leasingowy do użytkowania
  • rata leasingowa, inaczej opłata za użytkowanie danego przedmiotu/samochodu. Rozróżnia się przede wszystkim raty stałe, malejące (degresywne) lub sezonowe
  • opłata końcowa, czyli jeden z podstawowych warunków leasingu zobowiązujących nas do wykupienia danego przedmiotu użytkowanego, po zakończeniu umowy (w pewnych przypadkach istnieje możliwość nie wykupywania przedmiotu, a tylko jego zwrot firmie leasingowej)
  • nie zawsze stosowany depozyt leasingowy, który to wpłacany jest na poczet na przykład ostatnich rat, lub kosztów wykupu (zwracany)

Mamy nadzieję, że udało nam się pokrótce wyjaśnić państwu kilka podstawowych informacji na temat leasingu i tym samym zachęcamy do korzystania z zestawionej poniżej listy formularzy kontaktowych do firm leasingowych. To przy ich pomocy w łatwy sposób nawiążecie kontakt z agentem i podpiszecie umowę.