Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego po polsku

Published by admin on

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

NFZ wydał ponad 600 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, na podstawie których nasi rodacy korzystali z leczenia w zagranicznych placówkach z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Od momentu przystąpienia Polski do UE na leczenie Polaków za granicą NFZ przeznaczył ponad 600 mln zł. W dalszym ciągu na planowe zabiegi i operacje wykonywane za granicą konieczna będzie zgoda prezesa NFZ.

Niektórzy muszą płacić

Z jakiego powodu część Polaków płaci za nieodpłatne świadczenia udzielane im w krajach Unii Europejskiej? Niestety, zdarza się, że niektórzy zagraniczni świadczeniodawcy w dalszym ciągu nie uznają EKUZ. W takim przypadku Polacy muszą zapłacić za nieodpłatne usługi z własnej kieszeni. Po powrocie do kraju należy złożyć wniosek do NFZ w celu zwrotu pobranych opłat za nieodpłatnie leczenie. EKUZ są wydawane od 2006 roku, czyli od momentu przystąpienia Polski do UE, ale nie zawsze jest ona respektowana. Niektóre zagraniczne placówki ochrony zdrowia mają problem, mimo że wzór i wygląd karty jest taki sam dla wszystkich krajów UE. Informacje zawarte na karcie są w języku kraju, w którym jej posiadacz jest ubezpieczony. Z uznawaniem karty najczęściej problemy zdarzają się w Niemczech, Grecji oraz Hiszpanii, Czy tylko napisy w języku polskim są niezrozumiałe dla cudzoziemców, czy też ten sam problem mają obywatele innych krajów Unii Europejskiej?

Nieznajomość zasad kosztuje

Niektórzy nasi rodacy przebywający za granica zmuszeni są do płacenia za leczenie, mimo posiadania karty. Często powodem takiego postępowania jest nieznajomości zasad, na jakich przysługują im świadczenia. Należy pamiętać, że leczenie na podstawie karty jest bezpłatne wówczas, gdy jej posiadacz korzysta ze świadczeń udzielanych wyłącznie przez świadczeniodawców działających w systemie publicznym. Jeżeli korzystamy z usług medycznych w kraju, w którym obowiązuje tzw. zasada współpłacenia, to dotyczy ona również Polaków. Innym powodem płacenia za świadczenia medyczne z własnych środków jest nieuczciwość lekarzy. Mimo, że posiadają oni umowę z publicznym ubezpieczycielem, gwarantującą bezpłatną usługę, udzielają odpłatnie świadczeń prywatnych.

Leczenie z EKUZ tylko w nagłych przypadkach

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia w państwach UE wyłącznie dostęp do leczenia w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia (jakim jest choroba lub wypadek). Niektóre z wyjeżdżających osób liczą, że zostaną im udzielone świadczenia planowe. Należy się liczyć z faktem, że NFZ bada wnikliwie okoliczności udzielonych świadczeń i na tej podstawie podejmuje decyzje refundacji (lub nie) danego świadczenia. Tego typu analiza przeprowadzana jest w sytuacji podejrzenia, że pacjent skorzystał ze świadczenia planowego.

Planowe leczenie za granicą

NFZ może pokryć koszty planowego leczenia za granicą tylko w dwóch przypadkach:

  • jeżeli dane świadczenie w ogóle nie jest wykonywane w Polsce,
  • gdy stan pacjenta pogarsza się, a nie ma możliwości przyśpieszenia terminu operacji czy zabiegu w kraju. Jednak, aby za leczenie planowe za granicą w tych dwóch przypadkach zapłacił NFZ, konieczna jest zgoda prezesa NFZ.

Według opinii specjalistów, obowiązek posiadania zgody na przeprowadzenie zabiegu za granicą ogranicza prawo pacjentów UE do swobodnego wyboru placówki. W związku z powyższym, na forum europejskim były prowadzone prace nad zniesieniem takiego obowiązku. Jednak na przyjęcie zmian w tej kwestii nie wyraziła zgody między innymi Polska. Od 2010 roku przewodnictwo nad pracami w UE przejmuje Hiszpania, która ma przygotowany własny projekt w tej sprawie. Polski resort zdrowia nie wyklucza jego akceptacji, a więc szansa na zgodę leczenia planowego za granicą jest realna.

Dane finansowe

Za leczenie Polaków w państwach UE do połowy ubiegłego roku NFZ wydał 75 mln zł. W tym samym okresie polscy świadczeniodawcy udzielili świadczeń na ponad 25 mln zł. obywatelom innych państw UE. Od momentu przystąpienia Polski do UE, czyli od 2006 roku, wartość wszystkich udzielonych świadczeń zdrowotnych Polakom w innych krajach UE przekroczyła kwotę 600 mln zł. Z tej kwoty zapłacono ponad 362 mln zł. Koszt leczenia cudzoziemców w Polsce (w tym samym czasie) wyniósł ponad 110 mln zł.


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *